سامانه مدیریت اطلاعات و کنترل پروژه های عمرانی- ویژه سازمانهای عمران

 این شرکت با همکاری تیم مشاوران عمرانی خود، تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه مدیریت اطلاعات و کنترل پروژه های عمرانی» را با هدف ساماندهی اطلاعات کمیسیون معاملات، قراردادها، پیمانکاران و همچنین آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک مرتبط به آنها طراحی و پیاده سازی نموده وآماده ارائه آن به کلیه سازمانهای عمران سراسر کشور می باشد.

سه مزیت برتر :

تحت وب بودن سامانه جهت دسترسی سریع و بدون محدودیت به اطلاعات

ساماندهی و استقرار کلیه اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادها در یک پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم وابستگی به اشخاص در هنگام نیاز به اطلاعات

ساماندهی و استقرار کلیه سوابق کاری و ارزیابی مربوط به پیمانکاران و در نتیجه انتخاب بهتر و دقیق تر پیمانکاران لایق برای پروژه ها

برخی از امکانات و قابلیت های سامانه :

امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری و ارزیابی پیمانکاران به صورت جامع

امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری کارکنان سازمان به صورت جامع

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادهای سازمان

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به صورت وضعیت های قراردادها و صورت وضعیت های ارسالی پروژه ها

امکان ثبت اطلاعات بودجه و اعتبارات درخواست شده بر روی پروژه و ...

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به مجوز 25 درصد و متمم قراردادها

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به تحویل قطعی، تحویل موقت، وضعیت فسخ و خاتمه پیمان

امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین حسن انجام تعهدات

امکان ثبت اطلاعات مربوط به نظارت های انجام گرفته بر روی پروژه

امکان ثبت و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و علل تاخیر در پیشرفت پروژه

امکان ثبت اطلاعات مربوط به احجام اولیه و احجام واقعی استفاده شده در پروژه

امکان مشاهده اطلاعات بالانس مصالح و احجام (میزان بر اساس ثبت ورودی کارگاه، واحد مالی، صورت جلسات با کارفرما)

امکان ثبت اطلاعات مربوط به روند صورت جلسات و اوردرهای پروژه

امکان ثبت اطلاعات مربوط به بالانس احجام خروجی قرارداد

امکان ذخیره مستندات و فایل های مربوط به بخش های مختلف پروژه

امکان تعریف انواع سطوح دسترسی به فرم های برنامه برای کاربران

امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات وارد شده به صورت مجزا و به سادگی                            اطلاعات بیشتر