سامانه مدیریت اطلاعات و کنترل پروژه های عمرانی

ویژه معاونت عمران شهرداری ها


این شرکت با همکاری تیم مشاوران عمرانی خود، تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه مدیریت اطلاعات و کنترل پروژه های عمرانی» را با هدف ساماندهی اطلاعات کمیسیون معاملات، قراردادها، پیمانکاران و همچنین آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک مرتبط به آنها طراحی و پیاده سازی نموده وآماده ارائه آن به معاونت عمران شهرداریهای سراسر کشور می باشد.

سه مزیت برتر :

تحت وب بودن سامانه جهت دسترسی سریع و بدون محدودیت به اطلاعات

ساماندهی و استقرار کلیه اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادها در یک پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم وابستگی به اشخاص در هنگام نیاز به اطلاعات

ساماندهی و استقرار کلیه سوابق کاری و ارزیابی مربوط به پیمانکاران و در نتیجه انتخاب بهتر و دقیق تر پیمانکاران لایق برای پروژه ها

برخی از امکانات و قابلیتهای  سامانه :

امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری و ارزیابی پیمانکاران به صورت جامع

امکان ثبت اطلاعات شناسایی و سوابق کاری و ارزیابی کارکنان معاونت به صورت جامع

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادهای معاونت

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به صورت وضعیت های قراردادها

امکان ثبت اطلاعات بودجه و اعتبارات درخواست شده بر روی پروژه و ...

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به مجوز 25 درصد و متمم قرارداد

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به وضعیت فسخ و خاتمه پیمان

امکان ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به تحویل قطعی و تحویل موقت

امکان ثبت اطلاعات مربوط به تضمین حسن انجام تعهدات

امکان ثبت اطلاعات مربوط به نظارت های انجام گرفته بر روی پروژه

ثبت و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و علل تاخیر در پیشرفت پروژه

امکان ذخیره مستندات و فایل های مربوط به بخش های مختلف پروژه

امکان تعریف انواع سطوح دسترسی به فرم های برنامه برای کاربران

امکان گزارش گیری از کلیه اطلاعات وارد شده به صورت مجزا و به سادگی                                          اطلاعات بیشتر