چرا سامانه مدیریت پرسنل و پروژه آیریس؟

 چگونه پروژه ها و پرسنل خود را مدیریت می کنید ؟ استراتژی و اهداف بلند مدت شرکت شما برچه اساسی تعیین می شود؟
هدف از طراحی این سامانه مدیریت زمان پروژه، ثبت کارکرد کارکنان شرکت در همه بخشها به منظور کنترل کارکرد و تصميم گيري مديران در خصوص فعاليت هاي انجام شده پرسنل و پروژه های جاری و آتی شرکت مي باشد .
با جمع آوري اطلاعات پايه کارکرد تمامي پرسنل شرکت، تصميم گيري و دستيابي به بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز جهت کنترل حوزه پرسنلي و کاري تحت اختيار مديران شرکت، امکانپذيرخواهد بود.

سه مزیت برتر :

عدم نیاز به خریداری تجهیزات و راه اندازی سرور مستقل

دسترسی آسان و سریع به اطلاعات از تمامی نقاط دنیا از طریق صفحات وب

پرداخت حداقل شارژ ماهیانه در ازاء استفاده از سامانه به جای خرید یکجای آن

برخی از امکانات و قابلیت های سامانه :

امکان تعریف پروژه ها و فعالیت های آن بصورت درختی(فاز بندی شده) و نامحدود

محاسبه هزینه تمام شده هر پروژه بصورت سرجمع پرسنلی یا به تفکیک هر پرسنل

امکان تعریف لیست پرسنل به ازای خرید شارژ ماهیانه حق کاربری برای آنان

اختصاص پروژه/ فعالیت به پرسنل به سهولت

امکان تعریف دسترسی های پویا به ازای تمامی فرم های برنامه برای کاربران توسط مدیر برنامه

امکان ورود اطلاعات پرسنل از قبیل تاریخ و ساعت ورود، خروج، مرخصی، ماموریت، اضافه کار و کسرکار بصورت اتوماتیک (از طریق دستگاههای حضور و غیاب) و یا به صورت دستی از هر نقطه دنیا

امکان درخواست مرخصی و ماموریت از مدیر مربوطه توسط هر یک از پرسنل از طریق سامانه از هر نقطه دنیا

انجام محاسبات کارکرد پرسنل بر اساس اطلاعات وارد شده به همراه صدور فیش حقوقی مطابق با قوانین شرکت

قابلیت تعریف تقویم کاری، ضرایب ماموریت، مرخصی، اضافه کار و کسر کار برای هر دوره کاری

امکان تعریف دوره های کاری (سال کاری) بصورت نامحدود با قابلیت انتقال اطلاعات از یک دوره به دوره جديد

امکان کنترل و تایید کارکرد روزانه، هفتگی و ماهانه هر پرسنل توسط مدیر مربوطه بصورت آنلاین

امکان برقراری ارتباط با نرم افزارهای کنترل پروژه نظیر پریماورا

امکان فراخوانی اطلاعات از سیستم کنترل کارکرد به محیط اکسل جهت تولید انواع گزارشات مدیریتی

امکان گزارش گیری از کارکرد هر پرسنل در هر زمان بر اساس پروژه و یا شخص

امکان تایید مرخصی، ماموریت و کارکرد هر یک از پرسنل توسط مدیر مربوطه از هر نقطه دنیا

قابلیت ارتباط با سامانه های اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبین نظیر پیام کوتاه

امکان سفارشی سازی سامانه برحسب سفارشات کارفرما

موارد کاربرد :

قابل استفاده در کلیه شرکتها و موسسات پروژه محور

شرکتهای تولید نرم افزار

شرکتها و موسسات پیمانکار

شرکتهای مهندسی ، عمرانی و ساختمانی

شرکتهای تولیدی                                                                                                      اطلاعات بیشتر