چرا سامانه تلفن گویای آیریس؟

 آیا می دانید امروزه سامانه تلفن ثابت در کشور ما بیش از 100% و تلفن همراه بیش از 91.2% فراگیری دارد؟
ارتباط دو طرفه با مخاطبیـن، از مهم ترین دغدغه های سازمان ها و نهادهای تجاری، علمی، فرهنگی و ... می باشد.
امروزه تلفن چه در شبکه های ثابت و چه در شبکه های همراه، در دسترس ترین ابزار در اختیار افراد است که از طریق آن سازمانهای دولتی و یا شرکتهای تجاری می توانند ارتباط مستقیم با مخاطبین و مشتریان خود در جهت مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات به آنان برقرارکنند.
سیستم تلفن گویا به عنوان بهترین ابزار اطلاع رسانی و یا خدمات رسانی در استراتژی های مشتری مداری وتکریم ارباب رجوع در سازمانهای مختلف اقتصادی و یا غیر انتفاعی می باشد.

سه مزیت برتر :

امکان اطلاع رسانی در تمامی ساعات شبانه روزی

کاهش هزینه های اطلاع رسانی با به کارگیری سامانه خودکار

اطلاع رسانی و پاسخگویی همزمان به چندین مخاطب<

برخی از امکانات و قابلیت های سامانه :

اطلاع رسانی صوتی (ایجاد تعداد نامحدود منو و زیر منو جهت معرفی مرکز، خدمات و محصولات، راهنمایی مخاطب در زمینه های مختلف ...)

اپراتور خودکار (هدایت مخاطب به داخلی مورد نظر یا فردی که باید پاسخگوی وی باشد از طریق قرائت منو و انتخاب توسط تماس گیرنده با امکان طراحی نحوه پاسخگویی به تماس)

امکان ضبط پیام مخاطبین در صورت عدم پاسخگویی پرسنل

مکان ایجاد صندوق صوتی برای هر یک از مدیران

امکان چک کردن صندوق صوتی از طریق تلفن

امکان برقراری سیستم مشاوره و پرسش و پاسخ از طریق تلفن

امکان دریافت پیشنهادات و انتقادات به صورت صوتی

امکان برقراری سیستم تلفن بانک (اعلام مانده حساب ، موجودی و ...) به صورت مستقل

امکان ارتباط با سایر نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی و اضافه نمودن سرویسهای تلفنی به آنها

طراحی همزمان سناریوهای مختلف پاسخگویی و زمانبندی آنها (به عنوان مثال در ساعت و روزهای تعطیل سناریوی متفاوتی اجرا شود)

امکان اعلام اعداد ، تاریخ و ساعت به زبان فارسی

تعریف کاربران و مشخص نمودن گروه دسترسی به سامانه

امکان ارائه گزارشهای آماری و مدیریتی                                                                        اطلاعات بیشتر